Monday, May 4, 2009

தாயம்

தாயம் குறும்படத்தின் இணைப்பு
பகுதி 1 http://www.youtube.com/watch?v=25D3LgdURnY
பகுதி 2 http://www.youtube.com/watch?v=mJgmFjuumfk

Probability என்பதை கல்லூரியில் படித்ததோடு சரி.. அது வாழ்க்கையிலும் பின்னி பிணைந்து இருக்கும் என்பதை இப்பொழுதுதான் கற்றேன்....

இசை, நடிப்பு, இயக்கம் என அசத்தி விட்டார்கள்... வாழ்த்துக்கள் !

No comments:

Post a Comment